Kampregler

Regler for storslaget:


Generelle retningslinier

Gensidig respekt overfor andre deltagere skal komme først. I mulige konflikter, vil arrangørerne vælge en åben dialog mellem parterne i stedet for at opføre sig undertrykkende.

Hvis konflikten fortsætter har arrangørerne det sidste ord.

Det er ikke tilladt at slå i hovedet eller i skridtet. Instrukser for stik gives ved kaptajnsmødet som bliver programsat hver morgen/formiddag af arrangøren.

Hver gruppe skal min. stille en mand til dette møde. Vedkommende skal oplyse alle deltager fra dennes gruppe om information givet på mødet.

Enhver deltager, er frivilligt med i slaget under eget ansvar.

Arrangører inkl. Battle marschalls kan ikke drages til ansvar for skade o.lign. påført under deltagelse i storslaget.

Arrangørerne opfordrer hver deltager i storslaget til at have tegnet en ulykkesforsikring der er dækkende for eventuelle skader.

Endvidere er den enkelte deltager selv ansvarlig for at have tilladelser til vedkommendes udstyr (våben ect.)

Husk det skal være sjovt for alle at deltage. Derfor passer deltagerne ved storslaget på hinanden og opfører sig som gentlemen.


Ulovlige våben

Generelt gælder INGEN SLAGVÅBEN. Disse våben må ikke medbringes til storslaget:Krigshammer                                             Jernstrids kølle                                     Mace                                      Lucerne hammer                           MorgenstjerneKampregler

Disse regler er gældende for enhver deltager i storslaget på Nordiske Kampdage.

Storslaget skal vise et så realistisk billede af et storslag i middelalderen.

Man må, under ingen omstændigheder, gå på kompromis med en deltagers eller publikums sikkerhed.

Eventuelle re-enactore der gør dette vil blive bortvist og forment adgang til slaget.

De der ikke kan leve op til de regler der er sat på forhånd eller ordrer fra ”battle marschalls” vil blive ekskluderet fra storslaget. Der er nul-tolerance.

De deltagere der er tungt pansret skal tage hensyn til de deltagere der er lettere pansret; især bueskytter, kanonerer og vandbærere.

Disse og andre letpansret eller ubeskyttede deltagere må på ingen måde angribes. Disse deltagere vil bære et rødt armbånd der indikerer at man ikke må angribe dem.

De der er let pansret og ønsker at deltage i kamp, vil bære et blåt armbånd. De må kun indgå i kamp med andre der bærer et blåt armbånd.

Det er op til den enkelte deltager om denne ønsker et armbånd og hvad farve dette skal være.


For våben gælder følgende regler i overensstemmelse med regulativer fra politiet:


Slag- og stik våben

•Det er et krav at der ikke er nogle skarpe eller spidse kanter eller andre farlige elementer på våbenet.

•Krigshammer, økser, daggerter eller skarpe våben er ikke tilladt på kamppladsen.


Langbueskytter

•Kun de pile der bliver udleveret af arrangørerne er tilladte at bruge.

•Det er kun tilladt at skyde med en pil der har en ”blunt” på; dette betyder også at skulle en ”blunt” falde af en udleveret pil under kampen, er det ikke længere tilladt at skyde med denne.

•Det er kun tilladt at skyde i en blød bue.

Lige, direkte skud er kun tilladt under en af arrangørernes anvisninger og under observation af en kaptajn, og kun mod fuldpansret deltagere med lukket visir.

•Buer på max 50 pund er tilladt.

•Armbrøste er under ingen omstændigheder tilladt!


Skydevåben

For skydevåben gælder følgende regler i overensstemmelse med regulativer fra politiet:

•Enhver kanonér har ansvaret for at der er nok afstand til andre deltagere i storslaget og til publikum.

•Enhver kanonér/skytte må kun benytte officielt testede kanoner eller skydevåben og skal sørge for sikker opbevaring af ammunition.

Ved siden af hver ammunitionsboks skal der være en brandslukker (hvis I ønsker at der bliver en sådan stillet til rådighed, skal denne bestilles på forhånd ved tilmeldingen).

•Den enkelte kanonér har ansvaret for at medbringe en orange fane. Denne skal vises tydeligt når der skal affyres.


Beskyttelse

Enhver deltager i storslaget skal følge dette minimum af beskyttelse:

Bueskytter, vandbærere, kanonerer, balista- og blideskytter

•Slagkofte

•Hjelm


Sværdkæmpere og spydmænd

•Hjelm

•Ringbrynje, eller en gambason, eller en fuldpladerustning

•Plade- eller ringbrynjehandsker


Overholdes ovenstående regler ikke, vil konsekvensen være at man bliver bortvist fra kamppladsen.

Det vil blive vurderet om det er nødvendigt at bortvise vedkommende der ikke overholder ovenstående regler med det samme fra Nyborg Kampdage. Det vil endvidere blive vurderet om der er behov for at bortvise eller udelukke hele deltagerens gruppe fra deltagelse ved Nyborg Kampdage. Dette vil blive vurderet af de tilstedeværende Battle Marchalls i samarbejde med arrangørerne for Nyborg Kampdage.

Nordiske Kampdage - Knights of the Nothern Kingdom

Copyright © All Rights Reserved