Praktisk information


Nordiske Kampdage - Knights of the Nothern Kingdom

Praktisk information

Herunder vil du finde al den information der gerne skulle sikre at alt forløber glat. Hvis du oplever problemer, eller har spørgsmål, skal du ikke tøve med at spørge i informationen. Her vil du kunne finde personale der er mere en villige til at hjælpe dig og vil prøve at løse ethvert problem.

Vi forventer vi at du viser den nødvendige respekt både for området, de andre grupper og de nedenstående regler. I tilfælde af uoverensstemmelser har arrangørerne det sidste ord.


Dette er et arrangement funderet på frivillige kræfter, med økonomisk og ressourcemæssig støtte fra Nyborg Slot.


Sted:

 Nordike Kampdage foregår i voldområdet omkring Nyborg Slot, Slotsgade 34, 5800 Nyborg.

For publikum:

 

Åbningstider:

Lørdag d. 7. sep. kl 10-18

Søndag d. 8. sep. kl 10-16

 

Mad og drikke:

Det er indgået aftale med Coetus Runa om krovirksomhed på Nordiske Kampdage 2019.

 

Toiletforhold:

Der vil være opstillet  toiletter ved parkeringspladsen sat på volden når vandtårnet. Se et kort over området og dets faciliteter her.

 

Pris:

Nyborg Kampdage er gratis for publikum. De enkelte grupper kan dog kræve en mindre betaling for aktivteter såsom bueskydning.

 

Hunde:

Hunde skal holdes i snor under hele arrangementet; også uden for åbningstid.

 

For aktører:

Fra 13. september kl. 12.00 vil der være mulighed for at sætte telte op på pladsen. Ønsker man at komme før dette skal det aftales med arrangøren. Området omkring slottet vil danne rammen for reenactornes lejr.


Der vil være vand og brænde til rådighed. Der vil ligeledes være toiletter og bad med varmt vand tilgængeligt.

Lejrområder skal efterlades pænt og ryddet.


Udlevering af råvarer til egen tilberedning:

Vi har valgt at give vores reenactorer muligheden for at få råvarer udleveret til egen tilberedning. Der vil være uddeling af råvarer 2 gange om dagen.

Mellem kl. 07.15 og 07.45 vil der være mulighed for udlevering af råvarer til morgenmad og frokost.

Mellem kl. 14.30 og 15.00 vil der være mulighed for udlevering af råvarer til aftensmaden.

Der vil dog ikke være nogen forplejning fredag.


Om morgenen vil der være gratis te og kaffe til de, der ønsker det.


Ankomst og afgang:

Fra fredag kan I rejse jeres lejr fra kl. 12. I for anvist jeres plads ved henvendelse i informationsteltet i Lupus Tempus lejren. (Gå efter grønne og sorte skjolde/bannere med hvide ulve på). Info teltet vil være forsynet med et banner med teksten: Info.

Jeres lejr skal være ryddet søndag kl. 20. Lejren skal efterlades pænt og ryddet.

I skal melde jeres afgang i informationsteltet, hvorefter jeres lejrplads vil blive tilset og i kan kører når den er i samme stand som i modtog den.


Ild:

Al ild skal være hævet over jorden. Hvis I ønsker at tænde op i lejren skal dette på forhånd være aftalt med arrangørerne, og ildstedet skal inden optænding godkendes af crewet i informationsteltet. Dette skyldes at området er fredet.

Hvis der er tændt op, skal der være mindst en myndig person tilstede i lejren.

Som en ny ting fra og med 2018 skal al ild placeres 10 meter fra telte og let antændeligt materiale.

Arrangørerne sørger for det nødvendige brandslukningsudstyr på pladsen.


Biler og parkering:

Biler må kun køre i området efter aftale med personalet i informationsteltet, og kun for af- og pålæsning. Når der er læsset af eller på, skal bilerne forlade området med det samme. I åbningstiden er det udelukket, at der kører biler i området.

Overholdes denne regel ikke er det grundlag for at blive sendt hjem og forment adgang til markedet i 2020.


Der vil være mulighed for at parkere autocampere og campingvogne i nærheden af området.

Der er parkeringsmuligheder i umiddelbar nærhed af området. Dette vil blive anvist af crewet i informationsteltet.


Førstehjælp:

Der vil konstant være personale til stede med førstehjælpskundskaber. I tilfælde af at dette skulle blive nødvendigt, vil der naturligvis blive tilkaldt en ambulance.


Affald:

Ved ankomst vil hver gruppe få udleveret en affaldssæk. Her skal alt affald i. I tilfælde af at der er behov for det, vil der være mulighed for at få tildelt flere affaldssække i informationsteltet.

Affald må under ingen omstændigheder smides i området.

Sker dette vil det være grundlag for at blive sendt hjem og forment adgang ved markedet i 2020.

Bemærk: Der vil være andre skraldespande i området, men disse er til publikums brug.


Brænde:

Hver gruppe kan forsyne sig med brænde efter behov, som vil blive anvist efter henvendelse i informationsteltet. Ved afgang skal overskydende brænde returneres.


Sanitet:

Der vil være drikkevand til rådighed og fri afbenyttelse under hele arrangementet.

Der vil være kemiske toiletter til rådighed og der vil ligeledes være mulighed for at komme i bad om morgen/formiddagen inden markedets åbningstid.


Hunde:

Hunde skal holdes i snor under hele arrangementet; også uden for åbningstid.


Krotelt:

For at betale i kroteltet skal du have danske kroner. Der kan købes både mad og drikke i Kro teltet.


Kaptajnsmøder:

Kaptajnerne for hver gruppe skal mødes begge dage til et formøde inden det store slag. Kaptajnsmødet bliver holdt ved forhindringsbanen, spørg i informations teltet hvis du er i tvivl.

Kaptajnsmøderne foregår kl. 10:30 både lørdag og søndag.

Alle grupper, der har deltagere i storslaget, skal vælge en kaptajn


Tidsperiode:

Det er et krav for at deltage, at man er i middelalderudstyr i åbningstiden for markedet. Tidsperioden vil primært være årene 1350-1500.

Vi opfordrer derfor de enkelte grupper til at komme med udstyr inden for samme tidsperiode.


Tilladelser:

Det er ligeledes et krav, at man har de nødvendige våbentilladelser i henhold til dansk lovgivning, og at ansvaret herfor alene påhviler den enkelte bærer af våben.

Copyright © All Rights Reserved